Regulamin zakupów produktów i usług w Sklepie LinguaChess

Sprzedaż produktów i treści cyfrowych

Jako spółka LinguaChess sp.z.o.o., jesteśmy twórcą treści cyfrowych, do których dostęp sprzedajemy za pośrednictwem naszego sklepu dostępnego pod adresem https://www.sklep.linguachess.com/ Jest nam niezwykłe miło, że obdarzyłeś nas swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w naszym sklepie. Gwoli formalności, nasze dane rejestrowe: LinguaChess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 12/17, 20 – 819 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855397, o numerze NIP 7123405809, REGON: 386794937 Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail linguachess@gmail.com

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.sklep.linguachess.com/, 4) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.sklep.linguachess.com/, 5) Sprzedawca – LinguaChess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 12/17, 20 – 819 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855397, o numerze NIP 7123405809, REGON: 386794937.

§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa, 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa, 4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice), 5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), 6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer), 7) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie. 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie. 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu. 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail linguachess@gmail.com W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5 Zawieranie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu. 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od daty zawarcia umowy.

§6 Płatność

1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna. 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

§7 Wykonanie umowy

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, 3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§8 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.sklep.linguachess.com/index.php/formularz-odstapienia-od-umowy/ jednak nie jest to obowiązkowe. 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§9 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad. 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.sklep.linguachess.com/index.php/formularz-reklamacyjny/, jednak nie jest to obowiązkowe. 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego. 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności). 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera. 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.sklep.linguachess.com/index.php/privacy-policy/

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2020 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Świadczenie usług

Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LINGUACHESS SP.Z O.O.

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym www.sklep.linguachess.com oraz w siedzibie LinguaChess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 12/17,20 – 819 Lublin, określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.linguachess.com, prowadzonego przez LinguaChess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 12/17, 20 – 819 Lublin, o numerze NIP 7123405809, REGON: 386794937
, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady składania Zamówień i zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

Dane do kontaktu z LinguChess:

 • LinguaChess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 12/17,20 – 819 Lublin
 • nr telefonu: 695036174
 • adres e-mail: linguachess@gmail.com

§ 1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący integralną cześć umowy.

LinguaChess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 12/17, 20 – 819 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855397, o numerze NIP 7123405809, REGON: 386794937

Klient / Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z LinguaChess czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

Kurs online – usługa świadczona przez Szkołę drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Zoom obejmująca cykl zajęć, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.

Kurs stacjonarny – usługa świadczona w salach szkoleniowych, obejmująca cykl zajęć, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.

Kurs grupowy – Kurs realizowany w formie stacjonarnej lub online, w którym uczestniczy minimum 3 Klientów, bądź inna liczba osób określona w opisie produktu w Sklepie.

Kod dostępu – adres internetowy wraz z hasłem umożliwiający Uczestnikowi zainstalowanie aplikacji umożliwiającej transmisję audio-video oraz uzyskanie zdalnego dostępu do lekcji online realizowanych w ramach Kursu.

Platforma – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem którego realizowany jest Kurs, należący do: Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, 6 th Floor, San Jose, CA 95113.

Sklep – serwis internetowy, będący własnością LinguaChess, działający pod adresem www.sklep.linguachess.com, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez LinguaChess.

Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiająca LinguaChess przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, zawierające podstawowe informacje na temat Kursu.

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez LinguaChess z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia zamówienia/zawarcia umowy jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. LinguaChess zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Kursy, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 7. Na kursach grupowych obowiązuje limit miejsc określony w opisie produktów (kursów) w Sklepie. Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz zapisów osobistych przyjmowanych w biurze LinguaChess na kurs w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 8. LinguaChess zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs grupowy, w której brak wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

§ 3 WARUNKI REALIZACJI KURSÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA LINGUACHESS

 1. Szkoła zobowiązuje się zorganizować Kurs , którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Szkoła oferuje następującą liczbę lekcji w ramach prowadzonych kursów:

a. – kursy interaktywne – 40 lekcji

b. – kursy grupowe – 4 lekcje w miesiącu

c. – kursy indywidualne – 4-8 lekcji w miesiącu

 1. Jednostka lekcyjna kursu grupowego prowadzonego stacjonarnie w lokalu szkoleniowym LinguaChess lub poprzez platformę online trwa 60 minut.
  Jednostka lekcyjna kursu indywidualnego trwa 45 minut. W przypadku zajęć grupowych prowadzonych w przedszkolach lub szkołach pojedyńcza jednostka lekcyjna wynosi kolejno 30 minut w przypadku przedszkola i 45 minut w przypadku szkoły.
 2. Liczebność grupy wynosi minimum 3 osoby.
 3. Szkoła świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Szkoła oświadcza, że dysponuje przygotowaniem merytorycznym, wiedzą i wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
 5. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody LinguaChess.
 6. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu. (W momencie zapisu Klient otrzymuje od Szkoły szczegółowy harmonogram kursu i wykaz dni wolnych od zajęć.)
 7. Szkoła wymaga od Uczestnika aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Klient nie może przeszkadzać w zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 8. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Szkoła zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

§ 4 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI KURSÓW ONLINE

 1. Przed pierwszą Lekcją Szkoła zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi Kod dostępu do zajęć na podany adres email.
 2. W celu prawidłowego uczestnictwa w Kursie Uczestnik powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:

a) Komputer

b) Kamera (wbudowana lub zewnętrzna)

c) Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy

d) Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum)

e) Internet o prędkości minimum 1 Megabit

 1. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji regulaminu zewnętrznego dostawcy usług tj. : Zoom Video Communications Inc. 55 , dostępnego na stronie internetowej https://zoom.us/terms
 2. Uczestnik Kursu przyjmuje do wiadomości, że:

a) niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Szkołę, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na swoim urządzeniu;

b) Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;

c) z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

 1. Uczestnik potwierdza, że spełnia Wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa powyżej oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji, o której mowa w definicji Kodu dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z aplikacji w ramach Kursu Uczestnik nie ponosi jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
 2. Szkoła zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) brak zastosowania przez Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych.

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć w przypadku nieprzewidzianych awarii, niemożliwych do szybkiego usunięcia (awaria łącza internetowego, przerwy w dostępnie do platformy Zoom, nagła awaria sprzętu lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.
 2. Uczestnik ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przygotowanych przez Szkołę. Uczestnik może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi przez Szkołę w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szkole autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szkoła eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 3. Uczestnikowi zabrania się:

a. odnoszenia się w sposób wulgarny lub obraźliwy, naruszający godność innych Uczestników i Lektora,

b. podawania się za innego Uczestnika;

c. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik.

d. korzystanie z Platformy w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających prawa własności intelektualnej;

e. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Uczestników i Lektora;

§ 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI KURSÓW STACJONARNYCH

 1. Kursy stacjonarne prowadzone są w salach szkoleniowych LinguaChess znajdujących się w lokalu szkoły lub w zewnętrzych salach szkoleniowych należących do osób trzecich (firmy, szkoły, przedszkola)
 2. Uczestnik kursu stacjonarnego nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego.
 3. LinguaChess zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika LinguaChess, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, a w przypadku działań Uczestnika naruszających postanowienia ust. 14 powyżej, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. W takim przypadku LinguaChess zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez LinguaChess świadczenia.

Szczególne postanowienia w związku ze stanem pandemii i z zagrożeniem Covid-19:

 1. Szkoła oświadcza, że w związku ze stanem pandemii i istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, do czasu odwołania stanu zagrożenia, zajęcia w ramach kursów stacjonarnych będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz wszelkimi wytycznymi i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w momencie zawarcia umowy, a także przepisami które mogą zostać wprowadzone po zawarciu umowy – przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania kursu.
 2. W czasie zagrożenia Covid-19, Uczestnik kursu stacjonarnego zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły, o których Szkoła będzie informować na bieżąco.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że forma kursu może ulec zmianie z formy stacjonarnej na zdalną (Kurs online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania dojdzie do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego w związku z Covid-19 lub też wejdą w życie nowe ograniczenia lub wytyczne administracji rządowej, samorządowej, GIS lub Sanepidu dotyczące zapobiegania zakażeniu wirusem Covid-19. W takiej sytuacji zmiana formy kursu ze stacjonarnej na zdalną może nastąpić w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym, o czym Szkoła poinformuje Uczestnika niezwłocznie drogą mailową na adres email podany w momencie zapisu na kurs.
 4. Ze względu na fakt, że sytuacja epidemiologiczna w związku z Covid-19 jest okolicznością zewnętrzną i niezależną od Szkoły, Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości możliwość zmiany formy kursu ze stacjonarnej na zdalną i wyraża na to zgodę z chwilą zawarcia umowy poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany formy kursu ze stacjonarnej na zdalną, obowiązywać będą zasady organizacyjne dotyczące kursów online opisane w par. 4 niniejszego Regulaminu. Warunki umowy takie jak wymiar godzin kursu, cena, liczebność grup nie ulegną zmianie.

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:

a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług;

b) zapoznać się z Kursami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Kursów przez Szkołę (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;

c) dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;

d) poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail),

e) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,

f) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;

 1. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 2. W celu przesłania Zamówienia do LinguaChess Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”
 3. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz LinguaChess zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z § 8 ust. 1-2.

§ 7 CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Zamieszczone w Sklepie ceny Kursów obejmują łączne wynagrodzenie Szkoły za świadczenie usług wraz z podatkami.
 3. Cena Kursu może być wniesiona w ratach w ilości i wysokości określonej przez Szkołę w opisie Kursu. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności w ratach, Umowa zostaje zawarta gdy Klient dokona płatności pierwszej raty.
 4. Cena Kursu nie uwzględnia ceny podręczników, które Klient zobowiązuje się nabyć we własnym zakresie, jeśli uczestnictwo w wybranym przez Klienta kursie wymaga zaopatrzenia się w podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej. zkoła może umożliwić zakup podręczników w księgarni partnerskiej Szkoły ze zniżką do 20%.
 5. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a) Wpłata na konto LinguaChess sp. z o.o.
sp.k

b) Płatność za pośrednictwem serwisu PayU

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto Szkoły w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
 • imię i nazwisko Klienta,
 • nazwa kursu oraz okres za jaki dokonywana jest opłata (rok/miesiąć)

Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy Szkoły:

LinguaChess sp. z o.o. sp.k

ul. Relaksowa 12/17 , 20-819 Lublin

Nr rachunku: 49 1140 2004 0000 3302 8034 0392

 1. Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Za dokonanie płatności uważa się moment:

a) wpływu środków na rachunek bankowy LinguaChess – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy LinguaChess;

b) pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU.

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności drogą elektroniczną przez Szkołę (tj. zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z PayU) Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie zawarcia Umowy na Kurs w postaci karty informacyjnej kursu oraz potwierdzenia przyjęcia płatności. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.
 2. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 14 dni od daty płatności określonej w karcie informacyjnej kursu, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta lub jego opiekuna prawnego z zawartych w niej zobowiązań. Celem rozwiązania Umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, po czym LinguaCHESS dokonuje rozliczenia z Klientem na zasadach rezygnacji określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 8 ZAWARCIE UMOWY W WYNIKU ZAMÓWIENIA

 1. Dokonanie płatności zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Szkoły, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.
 2. Dokonanie płatności I raty w wysokości określonej przez Szkołę w ofercie jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 7 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Szkoły wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 7 Regulaminu.
 5. W terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Szkoła dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Szkołę braku dokonania płatności na rachunek bankowy Szkoły w terminie 2 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia Szkołę do anulowania całego Zamówienia.

§ 9 PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: LinguaChess sp. z o.o. sp.k , ul. Relaksowa 12/17, 20-819 Lublin lub na adres mailowy linguachess@gmail.com. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Szkoła prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie pod adresem: https://www.sklep.linguachess.com/index.php/formularz-odstapienia-od-umowy/, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana:
 • data zawarcia Umowy,
 • nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła,
 • nr konta bankowego do zwrotu wpłaty
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Szkoła zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
 4. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 10 REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu grupowego do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć Szkoła zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.
 2. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Szkoła zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.
 3. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Właściciel Szkoły w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:

a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;

b) niedotrzymania z winy Szkoły określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres linguachess@gmail.com oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Szkoły przy ul. Relaksowej 12/17, 20-819 w Lublinie
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);

b) opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.

 1. Szkoła w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Szkoły na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z uznaniem roszczenia.

§ 12 POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W przypadku, gdy Szkoła nie uwzględni reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.pl.
 4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
 5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetów.org.pl.

§ 13 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest LinguaChess sp. z o.o.
 2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu. W przypadku Klientów, którzy życzą sobie wystawienia faktury „na firmę”, również dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury : nazwa nabywcy, adres, NIP.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 RODO, pkt. 1 f) prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. LinguaChess gwarantuje Klientowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 10 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy administracyjni oraz lektorzy, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz obsługa księgową i prawną.
 8. Wyłącznie za wyraźną, odrębną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych, jasno określonych celach i oparciu o inne podstawy prawne, np. w celu wysłania newslettera lub w celach marketingowych. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie – podstawa prawna: art. 6 RODO pkt 1 a) dobrowolna zgoda Uczestnika kursu.
 9. Pytania dotyczące przetwarzania przez LinguaChess danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do biura LinguaChess lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

o adres e-mail: linguachess@gmail.com

o poczta tradycyjna: LinguaChess, ul. Relaksowa 12/17, 20-819 Lublin, z dopiskiem „ dane osobowe”

o numer telefonu: 695036174 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

 1. Klient, który nie jest zadowolony z udzielonych przez LinguaChess wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. LinguaChess zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://www.sklep.linguachess.com/index.php/regulamin/ zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Szkołę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2020 r. Do Zamówień złożonych przez wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu z dnia 01.09.2020, który obowiązuje jednak w stosunku do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright © 2020 LinguaChess Sp. z.o.o

polityka prywatności

regulamin

Call Now Button